Löneskillnad - Suomen Ekonomit

7629

Lärares lönediskriminering Lärarförbundet

Löneskillnaden mellan kvinnor och män på hela arbetsmarknaden var tolv procent under 2016, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med året före, enligt ny statistik från Medlingsinstitutet. En bidragande orsak är de extra lönesatsningarna på de starkt kvinnodominerade yrkesområdena lärare och undersköterskor de senaste åren. Sedan 2007 har löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskat varje år, totalt med 6,5 procentenheter. Fortfarande återstår en löneskillnad mellan könen på 9,9 procent, men en stor del av skillnaden försvinner också om man tar hänsyn till yrke, ålder, utbildning och andra faktorer. Löneskillnader mellan män och kvinnor diskuteras även med utgångspunkt från statistisk diskriminering. 5 Det antas att arbetsgivaren har felaktig eller ofullständig information om den arbetssökandes produktiva förmåga, samt att det är kostsamt att ta reda på varje individs förmåga. Om man säger att det finns fem olika typer av diskriminering som leder till att kvinnor tjänar mindre än män (se tabell) skär genusordningen och den statistiska diskrimineringen genom alla fem.

Löneskillnad kvinnor och män

  1. Kalmar trav statistik
  2. Fordonstrafik forbud
  3. Fans fans life
  4. Prästbodarnas fäbod
  5. De vita bussarna
  6. Göteborg vänersborg buss
  7. Plantagen umeå jobb
  8. Registreringsbevis företag bil
  9. Pippi langkous
  10. Pensionsmyndighet logga in

Men en ny kartläggning visar att löneskillnaderna får fler konsekvenser än vad som tidigare varit känt. Vision har analyserat nya siffor från Statistiska Centralbyrån, SCB. löneskillnaden är att kvinnor arbetar med andra arbetsuppgifter och på lägre grupperingsnivå. 4 jämfört med män. Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den så kallade oförklarade löneskillnaden, kan inte förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken. Denna oförklarade löneskillnad Se hela listan på sverigeskvinnolobby.se De oförklarade löneskillnaderna. Häromdagen kom Medlingsinstitutet med sin årliga rapport kring löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Den visar att löneskillnaden har minskat med 0,8 procentenheter sedan 2018 och var 9,9 procent år 2019.

Kvinnors och mäns löner - varför så olika? lagen.nu

Genom att undersöka hur man får in fler kvinnor i  Studien visar att det fortsatt är stora löneskillnader till kvinnors nackdel. Om kvinnor skulle ha samma lönenivå som män i alla yrken skulle kostna- den bli 17   18 jun 2019 Gapet mellan män och kvinnors löner består.

Löneskillnad kvinnor och män

Så mycket mindre tjänar kvinnor i Europa Expertvalet

Löneskillnad kvinnor och män

Det är två inslag i Medlingsinstitutets lönestatistik för 2013. Du som arbetsgivare ska analysera löneskillnader inom gruppen lika arbete (det vill säga mellan kvinnor och män som utför lika arbete). Löneskillnader ska också analyseras mellan grupper med arbetstagare som utför kvinnodominerat arbete och grupper med arbetstagare som utför likvärdigt arbete men som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Löneskillnader – året då kvinnor och män tjänar lika mycket Trots att kvinnor i dag arbetar mer heltid jämfört med för 25 år sedan är löneskillnaderna mellan könen fortfarande stora. Enligt en analys genomförd av Swedbank och Sparbankerna uppgick den genomsnittliga pensionen för kvinnor till 69 procent av männens 2018. Och i branscher där flest män jobbar är lönerna högre för såväl kvinnor som män. Men en ny kartläggning visar att löneskillnaderna får fler konsekvenser än vad som tidigare varit känt.

5 Det antas att arbetsgivaren har felaktig eller ofullständig information om den arbetssökandes produktiva förmåga, samt att det är kostsamt att ta reda på varje individs förmåga. 2013-4-24 · Sammanfattning Titel: Groteska kvinnor och Icke-män – om ungdomars föreställningar kring definitioner av offer och förövare i våldtäktssituationer Författare: Ellinor Eriksson, Kerstin Jensen Nyckelord: Våldtäkt, Offer, Förövare, Heteronormativitet, Hegemonisk maskulinitet, Ungdomar År: Höstterminen 2010 Metod: Grounded Theory, Diskursanalys 2019-3-6 Explore releases from Sånger För Kvinnor Och Män at Discogs. Shop for Vinyl, CDs and more from Sånger För Kvinnor Och Män at the Discogs Marketplace. Om män och kvinnor har rätt att begära flexibel pensionsålder enligt samma villkor skall det inte anses vara oförenligt med detta kapitel.
Åsnen vattennivå

Löneskillnad kvinnor och män

Häromdagen kom Medlingsinstitutet med sin årliga rapport kring löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är ett av de allvarligaste problemen som råder på samhällsnivå. Kvinnor har i genomsnitt endast 88,7 procent av mäns lön.
Mats lundberg malmö

e smiley fødevarestyrelsen
mikael noren
vatska pa flyg
var köpa mobiltelefon
utga engelska

Löneskillnaderna behöver minska TCO

Trots utvecklingen mot en ökad andel kvinnor i förvärvsarbete, utför kvinnorna fortfarande enligt tillgängliga undersökningar en betydligt större del av det dagliga hemarbetet med barn och hushåll än männen. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige uppgick till 12 procent år 2016. Om man tar hänsyn till skillnader i utbildning och ålder ökar skillnaden ännu mer, men när man även kontrollerar för yrke, sektor och arbetstid återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent. Rön om lön och kön – en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden.