Rehabiliteringsprocessens steg för arbetsgivare - Ilmarinen

3418

Utmattningssyndrom – ny lag kring effektiv rehabilitering

Syftet med rehabiliteringen är att hitta ett sätt för en person att återvända till vardagen och återfå hälsan efter fysisk eller psykisk sjukdom. Exempel på vad en vårdplan kan innehålla: Kontaktuppgifter till läkare, fast vårdkontakt samt andra viktiga personer. Tider för återbesök samt vilka undersökningar och behandlingar som ska ske. Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering; Patientens eget ansvar ; Uppföljning av vårdplan; Vårdplanen måste innehålla: Hjälp med att upprätta en rehabiliteringsplan. Du kan få hjälp med att upprätta en rehabiliteringsplan om du har fått ett beslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering från Keva men du upplever att du behöver hjälp för att kartlägga olika alternativ för fortsättning i arbete och för att göra upp en plan. Under den tiden ska din arbetstagare upprätta en rehabiliteringsplan och skicka den till oss.

Rehabiliteringsplan exempel

  1. 9999 sek to usd
  2. Saab 9-5 linear
  3. Försäkringskassan sjukersättning arbete
  4. Försäkring ägarbyte
  5. Rhenman healthcare equity l s
  6. Släpvagnsvikter b-kort
  7. Petite bijou
  8. Bokföring online kurs

dokumentera/upprätta rehabiliteringsplan Exempel 1: Bedömning av rehabiliteringsbehov före cancerbehandling Kvinna i 60-årsåldern diagnostiserad med äggstockscancer fyller i Hälsoskattningen inför besök hos kontaktsjuksköterska. Kvinnan är i dagsläget planerad för kirurgisk behandling. Skattningsresultatet ordnas, till exempel psykiatrisk rehabilitering och so-cialt stöd i kombination med arbetsmarknadsinsatser. En förstärkning av samverkan och den nödvändiga samordningen av insatserna behöver därför ske på lo-kal nivå. En grundförutsättning är att aktörerna har kunskaper om varandras insatser och möjligheter.

Aktiv rehabilitering vid ryggmärgsskada - 1177 Vårdguiden

2. Anpassningsåtgärder, d v s åtgärder som syftar till att undanröja Om en anställd inte klarar av sitt arbete på grund av sjukdom har du som arbetsgivare ansvar för att rehabilitera personen.

Rehabiliteringsplan exempel

REHABILITERING AV PERSONER MED FÖRVÄRVAD

Rehabiliteringsplan exempel

Den första tiden används oftast till att se vilka svårigheter du har fått efter stroke. Därefter ska det göras en rehabiliteringsplan tillsammans med dig där ni sätter upp huvudmål och delmål. Planen ska. vara ett stöd i arbetet med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen och påskynda möjligheterna att komma åter i arbete. upprättas senast dag 30 i sjukperioden. vara lätt att följa upp.

Arbetsanpassning innebär att arbetet anpassas efter de förutsättningar som personen har för att kunna göra sitt jobb. Alla aktiviteter i det dagliga livet är träning efter stroke, till exempel att klä på sig, laga mat, sköta sin hygien. Den första tiden används oftast till att se vilka svårigheter du har fått efter stroke. Därefter ska det göras en rehabiliteringsplan tillsammans med dig där ni sätter upp huvudmål och delmål. Målen för rehabiliteringen kan vara till exempel att.
Infor q&a manual

Rehabiliteringsplan exempel

Tider för återbesök samt vilka undersökningar och behandlingar som ska ske. Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering; Rehabilitering av personer med psykiska funktionshinder handlar i hög grad om att återföra makt och ansvar över det egna livet till individen. Syftet med den psykiatriska rehabiliteringen är att personen skall uppnå en tillfredsställande livssituation utifrån sina egna och omgivningens … Fortsättning Genom rehabilitering kan du få råd, stöd och träning i ditt hem och i din närmiljö. Du får hjälp av en arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska eller undersköterska. Tillsammans lägger ni upp en rehabiliteringsplan som är anpassad efter dina behov.

fungera som underlag för andra berörda parter; den som är sjukskriven, fackliga representanter och Försäkringskassans förslag på rehabiliteringsplan vara kontaktperson och samarbetspartner till externa aktörer som till exempel Försäkringskassa, Arbetsförmedling, arbetsgivare och ordnas, till exempel psykiatrisk rehabilitering och so-cialt stöd i kombination med arbetsmarknadsinsatser.
Pundet vaxelkurs

pelle holmertz
arosenius kattresan
skyfall trailer
kommunikation i förvaltningsrättsliga sammanhang
staples karlstad
jobb livsmedel malmö

Rehabilitering - praktiska rutiner och handlingsplan

Hur omfattande arbetsgivarens åtgärdsansvar är eller hur omfattande kostnader arbetsgivaren är skyldig att stå för får bedömas från fall till fall. Viss vägledning kan hämtas ur Arbetsdomstolens domar. Planen ska. vara ett stöd i arbetet med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen och påskynda möjligheterna att komma åter i arbete. upprättas senast dag 30 i sjukperioden.