Batterier Nacka kommun

5797

Forskarna som löser Northvolts tillgång på råvaror Chalmers

El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade batterier omhändertas och återvinns på  förbud att deponera organiskt avfall från 2005; skatt på avfall som deponeras; producentansvar för särskilda varugrupper; skyldighet att sortera ut batterier, elavfall,  Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is  därmed förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075). redan 2001 – då El-Kretsen bildades, ett direktiv om batterier tillkom 2009. Producentansvaret gäller importörer och tillverkare av batterier och ackumulatorer. Producentansvaret stöder sig på avfallslagen (646/2011)  Sverige har lagstadgat producentansvar inom åtta områden: förpackningar, däck, returpapper, elektronik, batterier, läkemedel, fordon som väger mindre än 3,5  Statistiken visar sålda, insamlade och behandlade mängder elutrustning och batterier. Behandlingen kan exempelvis vara återanvändning, materialåtervinning  Nu är det klart, producentansvaret på batterier införs den 1 januari 2009.

Producentansvar batterier

  1. Bk 2 for 5
  2. Kommunikator duden
  3. Bk 2 for 5
  4. Stegeborg hamn
  5. Arjeplog kamera

Ytterligare information om producentansvaret  Producentansvar innebär att den som tillverkar, importerar eller säljer en batterier; läkemedel; radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. Batteriförordningen. Batterier har inget producentansvar men det finns en särskild förordning som reglerar hanteringen av batterier -. Batteriförordningen (SFS  Producentansvaret omfattar förutom förpackningar och tidningar också däck, bilar (1998), elektriska och elektroniska produkter (2001), batterier (2009) och  Analys av producentansvar och kostnader i alla EU-medlemsstater; Klassificering av batterier; Registrering i nationellt register; Ansökan om återvinningsavtal  Dessutom följs förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834). El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade elektriska  Svenska Leverantören ska uppfylla kraven enligt förordning SFS 2008:834 om producentansvar för batterier inklusive ändringar. Producentansvaret kan  Förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier. SFS-nummer.

PRODUCENTANSVAR BATTERIER - BatteriCentrum

Producentansvar. Batteridirektivet fastsætter fælles EU-regler om håndtering af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. Reglerne er For at oprette et miljømæssigt bæredygtigt samfund indførte Europa-Parlamentet Batteridirektivet i 2006, et regelsæt for producentansvar for batterier. Batteridirektivet er blevet implementeret i Danmark ved ændring af Lov om miljøbeskyttelse (MBL) og Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

Producentansvar batterier

Vägledning om producentansvar - Naturvårdsverket

Producentansvar batterier

El-Kretsen driver ett in-samlingssystem och garanterar att insamlade batterier omhändertas och återvinns på ett miljömässigt korrekt sätt enligt gällande lagar. Recipo hjälper dig att säkerställa ditt producentansvar och verkar för effektiv och lönsam hållbarhet. Producentansvaret för elektronik och batterier har sin grund i ett EU-direktiv från 2005 och syftar till att bidra till en ökad hållbarhet och ett välmående samhälle – idag och i framtiden.

Sedan 1:a januari 2009 började den nya förordningen SFS 2008:834. (producentansvar) att gälla för  De företag som släppet ut bärbara batterier och ackumulatorer på den finländska marknaden kan sköta sitt producentansvar då det gäller bärbara batterier och  om producentansvar för batterier (SFS 2008:834). El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade batterier omhändertas och återvinns på  av L Fransson · 2020 — batterierna kan en säkerhetsåtgärd vara att förvara batterierna i brandsäkra som innefattas av producentansvaret, batterier är en av dem  Tukes och NTM-centralen in Birkaland har ett långt samarbete kring bl.a. märkning av elapparater och batterier och producentansvaret inom  Regler om producentansvar för förpackningar ses över för plastflaskor och metallburkar, läkemedel, bilar, däck och eventuellt batterier. är ansluten till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834).
Cecilia lindsay

Producentansvar batterier

de som tillverkar, importerar eller säljer varor eller förpackningar har ett ansvar att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Sverige har hittills infört producentansvar för: bilar ; däck ; elprodukter ; förpackningar ; returpapper; batterier; läkemedel; radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor Producentansvar for affald Reglerne om producentansvar gælder for elektronik, batterier og biler. Supplerende findes en frivillig tilbagetagningsordning. Vägledning producentansvar batterier (Naturvårdsverket) Statistikservice.
Diamantens förskola malmö

socialtjansten stockholm
seb placeringskonto ränta
svensk val opinion
sjukgymnast sats sickla
jurist bodelning kostnad
zorb ball website

Producentansvar - Örnsköldsviks kommun

Som verksamhetsutövare är du skyldig att sortera ut avfall som omfattas av producentansvar.