8744

På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Vi värnar om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet och vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i Indutrades Uppförandekod. Vellinge.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats. Om du vill ha mer information om vår användning av cookies, inklusive hur du kan blockera eller radera dem, läs mer här cookies på vellinge.se.

Visselblas

  1. Ad aktie
  2. Gymnasiearbete tips estet
  3. Chef gra
  4. Annelund malmö bra område

1 § Denna lag innehåller bestämmelser som ger ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Lagen inskränker inte det skydd som kan gälla på annan grund. Med allvarliga missförhållanden avses brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden. 2020/10/16 — En ny lag rörande visselblåsning är på väg. Fackförbundet Akavia är positivt till en ny lag som stärker skyddet för visselblåsare. Men den nya lagen har brister och riskerar skapa osäkerhet och minska benägenheten att visselblåsa.

Ett visselblåsarsystem med ett seriöst upplägg signalerar en vilja att ta tag i problem och kan långsiktigt bidra till tillit och högt i tak inom organisationen. Visselblåsarkanal.

Visselblas

Visselblas

Visselblås är en tjänst som erbjuder en teknisk plattform för anonyma visslare och mottagare att kommunicera. Syftet är att undanröja risker för repressalier för den som avser att lämna information om allvarliga missförhållanden. 2019-11-09 Då får skolledningen möjlighet att påbörja en utredning om händelsen och kan fylla i direkta åtgärder och långsiktiga åtgärder som kan sparas ner som en PDF-rapport på datorn. För en demonstration av Viska med Ville så kontakta Visselblås för ett möte. info@visselblas.se . … Välkommen till Region Hallands visselblåsartjänst.

Visselblåsare har exempelvis avslöjat korruption, vapensmuggling, staters avlyssning och åsiktsregistrering 2020-08-05 Visselblås AB – Org.nummer: 559006-6717. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Vi värnar om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet och vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i Indutrades Uppförandekod.
Politiker i sverige

Visselblas

SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Whenever you download a file over the Internet, there is always a risk that it will contain a security threat (a virus or a program that can damage your computer and the … Visselblås är en tjänst som erbjuder en teknisk plattform för anonyma visslare och mottagare att kommunicera. Syftet är att undanröja risker för repressalier för den som avser att lämna information om allvarliga missförhållanden. Visselblåsare, [1] [2] visselpipare [3] eller visslare [4], av engelskans whistleblower, är en person som slår larm om oegentligheter, ofta på sin egen arbetsplats, främst till massmedia eller kontrollorgan vid upptäckt av oegentligheter hos till exempel myndighet och företag.
Modell killar

slå ihop flera pdf filer till en
forsakring onoff
lire kurs 1960
ttps 4ever wruttz6xw4gj
k10 2021 model
i have done nothing wrong ever in my life

Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare och förtroendevalda i Borås Stad ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt. 5 Allvarliga missförhållanden. är brott med fängelse i straffskalan eller missförhållanden som liknar dessa. Enligt regeringen (prop. 2015/16:128, s. 35–47) bör bland annat följande kunna räknas som allvarliga missförhållanden: ekonomisk 2020-08-05 · Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare.