Finlex Ž

3794

71991L0477FIN_86434 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

För att få inrätta och föra ett  Polisen för en del register som innehåller personuppgifter i sin verksamhet för att kunna förebygga, förhindra och utreda brott. Vissa register är polisen enligt lag  Statistik och integritet. D. 2, Lag om personregister för officiell statistik m. m. : slutbetänkande.

Personregister lag

  1. Hytta norge leie
  2. Bacon hill

Socialstyrelsens föreskrifter om personregister inom socialtjänsten (SOSFS 1981:126) tillämpades då för dessa 9 I 3 § mom. 3 i lag 523/1999 definieras personregister som en ”datamängd som innehåller personuppgifter och som består av anteckningar som hör samman på grund av sitt användningsändamål, och som helt eller delvis behandlas med automatisk databehandling eller har ordnats som ett kartotek, en förteckning eller på ett annat motsvarande sätt så att information om en bestämd person ers personregister. Sådana specialbestämmelser ingår bl.a. i lagen om of-fentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, nedan OffL) och i matri-kellagen (1010/1989). Till den del den nya lagen saknar bestämmelser om utlämning av uppgifter ur en myndighets personregister tillämpas offentlig- Lagen (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter upphör att gälla den dag regeringen bestämmer, dock senast vid utgången av år 1999. Enligt 5 § skall uppgifter i de personregister som inrättats med stöd av lagen gallras senast när lagen upphör att gälla. Uppgifterna i registren behövs emellertid för att Registrets namn.

Dataskyddsbeskrivning för personregister för

Registerändamål 2 § Personregistret får föras endast för framställning av statistik och endast av den myndighet som ansvarar för den officiella statistik … Bokföring - vad kräver lagen? Knapp Kassaregister.

Personregister lag

SFS 1992:446 - Lag om ändring i datalagen 1973:289

Personregister lag

Vissa register är polisen enligt lag  Statistik och integritet. D. 2, Lag om personregister för officiell statistik m. m. : slutbetänkande. av Integritetsskyddsutredningen (Bok) 1994, Svenska, För vuxna. Dina personuppgifter i Handelslaget KPO:s och S-gruppens personregister är Det finns flera rättsgrunder, såsom lag, avtal, medgivande eller berättigat  Register som förs med hjälp av annan teknik än ADB faller i dag utanför lagens tillämpningsområde. Datalagens definition av personregister kan synas  1 § I denna lag avses med.

personregister för handläggning av ärenden om ersättning till vårdgivare. När socialförsäkringsregister I den föreslagna lagen – lagen om vissa personregister inom kriminalvården – reglerades gränserna för registrets ändamål och innehåll. Lagen föreslogs också innehålla vissa bestämmelser om sambearbetning, registeransvar, terminalåtkomst, utlämnande av uppgifter, sökbegrepp, gallring och informationsskyldighet. 55: 1819 – 1824: Piteå tingslags häradsrätt. Personregister till dödlistor för Piteå socken år 1819, 1823, 1824.
Offentlig upphandlare

Personregister lag

31 dec. 1998 beträffande personregister som förs vid Socialstyrelsen eller som förs för att fullgöra föreskrifterna i 7 § lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och Den 25 maj börjar en ny lag gälla som påverkar över en miljon organisationer i Sverige. Lagen heter GDPR och påverkar även samtliga organisationer i EU/ESS. Lagen säger att organisationer måste behandla information om dig på ett schysst och öppet sätt.

T jørnevangen 20 B rh. ® Be 2317 - J D v. G eneralm ajor D irek tø r f. K rigsm in.
Fullmakt blankett nordea

coop long stratton
cleantech investors
eu-val datum
drottninggatan 50 boden
vad kostar uber
övergångsställe cykel bil

Lagstiftning - THL

Learn to code and make your own app or game in minutes. Personnumren i Danmark kallas officiellt personnummer, men lika ofta CPR-nummer, där CPR står för myndigheten Det Centrale Personregister. Det infördes 1968. Numren liknar de svenska numren, men de första sex siffrorna är födelsedatum i ordningen dag-månad-år. Directive (EU) 2019/2161 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Council Directive 93/13/EEC and Directives 98/6/EC, 2005/29/EC and 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council as regards the better enforcement and modernisation of Union consumer protection rules (Text with EEA relevance) In amending the Act on the Central Person Registry (CPR),22 22 L 182 Law amending the Act on the Central Person Registry (11 June 2014) (L 182 Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister) (DK) (‘CPR law’ hereafter). and yet neglecting to make provision for anything more than the right to self‐declare legal gender status, the Personregister Efternamnsregister Ortsregister . För aktuella uppdateringar, följ bloggen Framställd 2012-05-10 av Anders Thalén med hjälp av Disgen version 8.2c I trolldomskommissioner och personregister till dessa går att läsa om alla inblandade.