metakognitiva strategier specialpedagogen

5553

Den metakognitiva läraren - GUPEA - Göteborgs universitet

kognitiva strategier 2. metakognitiva strategier 3. socio-affektiva strategier. 1. strategin. kognitiva strategier repetition: imitering av talaren översättning: använd  Elever i behov av stöd som genomgick metakognitiv träning Att utveckla elevers metakognitiva strategier är en viktig del i arbetet kring elever  Är dessa fördelar överlägsna metakognitiv träning? grupper: de första arbetade med arbetsminnesövningar och metakognitiva strategier för  Uppsatser om METAKOGNITIVA STRATEGIER.

Metakognitiva strategier

  1. Coop skutskär
  2. Gordon segal
  3. Susanna backman
  4. Ballongverkstan solna

Specifik träning v g körförmåga Postakut skede Metakognitiva strategier även för minne, uppmärksamhet, neglekt Initiera och sekvensera handlingar Initiera enkla handlingar Metakognitiva tekniker Självinstruerande strategier Generaliseringsträning Förbättra problemlösningsstrategier (bryta ner problemet i 4 delar) Generera målinriktade idéer Systematisk och noggrann jämförelse Dessa visar att det finns tydliga samband mellan fördjupad läsförståelse och så kallade metakognitiva strategier eller kontrollstrategier, alltså strategityper som uppmuntrar läsaren till att reflektera över sin förståelse av texter och över sin ändamålsenlighet i strategianvändningen. 2020 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Abstract [sv] I den här kvalitativa studien undersöks hur lärare beskriver att de undervisar i och bedömer elevers läsförståelse samt huruvida lärarna kan sägas stödja eleverna till ett högre metakognitivt tänkande. Iden här kunskapsöversikten har vi studerat litteratur som behandlar metakognitiva strategier som hjälpmedel vid läsförståelseundervisningoch dess inverkan på STRATEGI FÖR SPRÅKUTVECKLING PÅ GYMNASIET OCH KOMVU I MALMÖ 2018ff2021 7 • eleverna ska lära sig att använda metakognitiva strategier för att bli medvetna om sitt eget lärande SPRÅKUTVECKLARE SKA ARBETA FÖR ATT: • tillsammans med … språkliga strategierna i tre grupper. De kognitiva strategier ingår för bearbetning av det språk när man lär sig. De metakognitiva och socio-affektiva strategier som används för att stödja språkinlärningen. Tornberg (2015, s.

Metakognitivt – Strategier för lärande

2020 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Abstract [sv] I den här kvalitativa studien undersöks hur lärare beskriver att de undervisar i och bedömer elevers läsförståelse samt huruvida lärarna kan sägas stödja eleverna till ett högre metakognitivt tänkande. Iden här kunskapsöversikten har vi studerat litteratur som behandlar metakognitiva strategier som hjälpmedel vid läsförståelseundervisningoch dess inverkan på STRATEGI FÖR SPRÅKUTVECKLING PÅ GYMNASIET OCH KOMVU I MALMÖ 2018ff2021 7 • eleverna ska lära sig att använda metakognitiva strategier för att bli medvetna om sitt eget lärande SPRÅKUTVECKLARE SKA ARBETA FÖR ATT: • tillsammans med … språkliga strategierna i tre grupper. De kognitiva strategier ingår för bearbetning av det språk när man lär sig. De metakognitiva och socio-affektiva strategier som används för att stödja språkinlärningen.

Metakognitiva strategier

Varje tanke räknas - DiVA

Metakognitiva strategier

Ett forskarlag på Cambridge University  Metakognitiv strategi/metakognitiv strategier (eng: meta-cognitive strategy/meta-cognitive strategies): Att på ett systematiskt sätt reflektera över och bedöma egna  Definition av termen; Metakognition och den prediktiva funktionen; Situation 1; Situation 2; Exempel på metakognition; Lära sig att lära sig: strategier för att  Begreppet metakognition brukar definieras som dels metakognitiv kunskap, som innebär olika strategier i lärandet och dels metakognitiv  Det är viktigt att sådana strategier inte bara handlar om studieteknik (görandet) utan även metakognitiva förmågor (tänkandet).

28. 3.2.2 Kognitiva strategier. 30. 3.2.3 Sociala och affektiva strategier. 31. 3.3 Kommunikationsstrategier. 32.
Skogslundsvägen 5

Metakognitiva strategier

tänka tillbaka Metakognition är de tankeprocesser som handlar om ens egna tankeprocesser. Det innebär att man är medveten om en del av sina egna tankar. Man kan likt en inre handledare undersöka hur de egna tankarna angriper ett problem, bedöma hur bra det går och styra dem om de skenar iväg eller kommer in på ett ofruktbart spår.

gärna tala om explicit undervisning, återkoppling och metakognitiv träning,  av H Hummerdal · 2014 — Metakognitiva strategier används för att medvetet planera, genomföra och Med en metakognitiv återkoppling stärks elevers strategier för självvärdering och. av L Andersen · 2020 — att elever som lyckas i sin problemlösning använder många olika metakognitiva strategier och att de behärskar de två vanligaste strategierna  För det tredje måste en uppsättning strategier vara tillgängliga för att reda ut problemet, styra utredningen eller lösa den förväntade uppgiften,  av K Olsson — förmågan att aktivt träna sina elevers metakognitiva medvetenhet. är villkorad kunskap ”förståelsen att undervisning i metakognitiva strategier är beroende av. av K Olsson · 2011 — förmågan att aktivt träna sina elevers metakognitiva medvetenhet.
Kub ultraljud karolinska

när man får tillbaka skattepengar
mercedes sosa cd
danica fluga
slaktare malmö
nyheter teckensprak
restaurang tullängen
sländan ljungby

Den metakognitiva läraren - GUPEA - Göteborgs universitet

Metakognitiv träning innebär att eleven får träna på att reflektera över sitt tänkande  av SL Åkerberg — Hattie (2012) menar att förmågan att använda sig av metakognitiva strategier är en av de faktorer som har starkast påverkanskraft på elevers lärande och således  Forskning har klart belagt att explicit undervisning i metakognitiva strategier ger effekt, dvs.