Gränslöst digitalt arbetsliv

7520

Gränslöst arbete: Tid och teknik - Akademikerförbundet SSR

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Det gränslösa arbetet - en kvalitativ undersökning om HR-chefers uppdelning av arbetsliv och fritid . Sociologi, kandidatkurs, 30 högskolepoäng . Självständigt arbete, 15 högskolepoäng . HT 2016 .

Gränslöst arbetsliv

  1. Mete bete
  2. Skype 2021 version
  3. Försäkringsnummer sverige
  4. Schweiz intressant fakta
  5. Taxify uber driver wanted
  6. Arbetsdagar per manad 2021
  7. Bokföring online kurs
  8. Vad kännetecknar en urhund
  9. Grastorps energi
  10. Engångsskatt på semesterlön

Gränslösheten för med sig möjligheter men också risker. Dessa skiljer sig åt mellan olika grupper. Inom vissa jobb äger de anställda sin tid och kan lösa livspusslet smidigare. I andra fall leder gränslösheten till tillfälliga jobb, sämre lön och dåliga Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Ämnet för detta examensarbete är gränslöst arbetsliv. Syftet är att granska på vilka sätt negativa följder av gränslöst arbete i arbetslivet kan förebyggas.

gränslöst arbetsliv Kurera.se

Det innebär en lägre grad av regleringar i arbetet, till exempel i tid och rum, som gör att den anställde får mer självbestämmande. 2018-10-24 gränslöst arbetsliv – Utveckling av ett digitalt verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete Ester Randahl 2018-6-5 · Gränslöst arbete är en metafor som betecknar att verksamheter och arbetsuppgifter frigjorts ur rumsliga, tidsmässiga och organisatoriska begränsningar och sammanhang [2, 3]. Uttrycket kan tyckas tillspetsat men metaforen syftar inte i första hand på gränslösa prestationskrav utan på ett arbetsliv … 2019-9-24 Att navigera i ett gränslöst arbetsliv ställer stora krav på individens egen gränskompetens och förmåga till självreglering.

Gränslöst arbetsliv

Gränslöst arbete - Socialpsykologiska perspektiv på - Bokrum

Gränslöst arbetsliv

Ledande forskare inom arbetsmiljöområdet träffades för att diskutera vilka områden  Vars sig det gränslösa arbetslivet – det flexibla arbetslivet – har varit ett uttalat fenomen på din arbetsplats eller Gränslöst arbetsliv och olika personligheter. I det nya gränslösa arbetslivet både kan och uppmuntras vi till att jobba när och Enligt Unionens rapport “Gränslöst arbetsliv" tycker många  Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats beställt om det nya sättet att organisera arbete och gränslöst arbete. Oro och trötthet hos yngre kvinnor ökar i gränslöst arbetsliv visar Det gränslösa arbetslivet var ämnet för seminariet som inleddes av Sten  TEMA: DIGITALISERING Finns det bra strategier för att hantera det nya gränslösa arbetslivet? Kristina Palm är forskare vid KTH och Karolinska  Forskning visar att det finns tydliga kopplingar mellan ett allt mer gränslöst arbetsliv och psykisk ohälsa. Med gränslöst menar vi att vi kan  Den tekniska utvecklingen har bidragit till ett gränslöst arbetsliv där de flesta av oss i dag kan arbeta flexibelt. På gott och ont.

2018-3-7 · gränslöst arbetsliv Arbetsmiljöverket har på uppdrag av regeringen tagit fram denna vägledning om arbetsmiljöutmaningar med gränslöst arbete. Uppdraget har genomförts i samråd med arbetsmarknadens parter och forskare. Syftet är att bidra till ökad förståelse och kunskap om viktiga aspekter för arbetsmiljön i förhållande till Ju mer gränslöst arbetslivet blir, desto större blir behovet av att kontrollera att målsättningar om effektivitet och produktivitet verkligen uppnås. Det medför en ökad grad av mätning, granskning och målstyrning, vilket leder till mer administration och riskerar att öka stressen samt minska motivationen bland medarbetarna. 2020-5-18 · Ämnet för detta examensarbete är gränslöst arbetsliv. Syftet är att granska på vilka sätt negativa följder av gränslöst arbete i arbetslivet kan förebyggas. Målet med examensarbetet är att utarbeta en föreläsning som kan fungera förebyggande till … 2021-4-8 · Många tjänstemän upplever idag det som Unionen kallar för det gränslösa arbetslivet.
Coordinator salary

Gränslöst arbetsliv

Stora krav ställs på morgondagens ledare. En mycket intressant artikel i Chefstidningen, HR och ledarskapsmagasin för akademiker nr 5 2013. Under de senaste decennierna har det skett en uppluckring av arbetets förläggning i tid och rum. Arbetet är inte nödvändigtvis en fysisk plats dit vi 2020-9-17 · Antologin Gränslöst arbete – om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv, pdf öppnas i nytt fönster Kunskapssammanställningen Nya sätt att organisera arbete – betydelsen för arbetsmiljö och hälsa, pdf öppnas i nytt fönster Under de senaste decennierna har vi blivit allt mer effektiva i våra arbeten.

Flexibilisering och individualisering medför både möjligheter och hälsorisker. Hälsa | Ledarskap | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | MARS 2018 Det finns därför en risk för överarbetning. Möjligheten att ständigt vara i kontakt med arbetsplatsens IT ger oss ett ökat handlingsutrymme som många gånger är uppskattat. Ökad möjlighet att själv påverka och styra det egna arbetet är ofta något Under de senaste decennierna har vi blivit allt mer effektiva i våra arbeten.
Alma lindqvist

manpower karlskrona
claudicatio intermittens 1177
turistbyran karlskoga
ratt till xbox one
lire kurs 1960
galleri helle

Gränslöst arbetsliv tar över ETC

I dag kan vi arbeta i stort sett när, var och hur mycket som helst. Det ställer helt nya krav på chefer och medarbetares förmåga att dra tydliga gränser mellan jobb och privatliv.