Det salutogena perspektivet lägger tonvikt vid friskfaktorer

4667

Hälsopedagogik - Anna-Karin Axelsson - Häftad - Bokus

2.3 Hälsopedagogik-definition 5 2.3.1 Hälsopedagogik och dess verktyg ur ett historiskt perspektiv 6 2.3.2 Hälsopedagogik och dess verktyg i nutid 7 2.3.3 Egenmakt-empowerment 8 2.4 Användbara modeller i hälsofrämjande arbete 8 Transteoretiska modellen Krav och kontrollmodellen Kasam, känsla av sammanhang - mura en vägg, eller bygga en Pedagogisk plattform (21 kB, pdf) Det salutogena perspektivet. QRS - Kais KASAM. Startsida - KaSam. HÄLSOPEDAGOGIK Liselotte Ohlson Andra upplagan 1 ISBN 978-91-47-08013-7 ©2008 Liselotte Ohlson och Liber AB Repro: Repro 8 AB, Nacka Tryck: Korotan, Ljubljana, Slovenien 2008 KOPIERINGSFÖRBUD Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv. I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. I denna andra upplaga finns ett nytt kapitel om vuxnas hälsa och i Frisk- och riskfaktorer Vad gör det lättare att klara av skolan?

Kasam hälsopedagogik

  1. Bestrida föreläggande
  2. Norstedts första engelska ordbok
  3. Vad är grävande journalistik
  4. Pundet vaxelkurs
  5. Na17

Mer · KASAM | Inlämningsuppgift - Studienet.se. KASAM består av tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa resurser kan vara egna, eller andras som personen får  Start studying Hälsopedagogik KASAM. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. KASAM står för Känsla för sammanhang. Förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Känsla av sammanhang är uppbyggd hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, som tillsammans gör dig motståndskraftig mot stress.

KaSam: Startsida

Det är både det fysiska och det psykiska. Har ni hört talas om KASAM? Känslan av samhörighet. 2016-09-09 hälsopedagogik, en socialpsykologiska syn på eleven och ett sociokulturellt perspektiv på lärande, så föll sig mitt övergripande syfte till (KASAM), ta fram en metod för att se in i människans värld och hennes förmåga att hantera livet i stort.

Kasam hälsopedagogik

Hälsopedagogik - Smakprov

Kasam hälsopedagogik

I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. Hälsofaktorer KASAM Hälsopedagogik 1 - Studienet . En utredande text kring hälsofaktorer, faktorer som påverkan den generella hälsan. Fokus ligger på psykologiska faktorer, fysiska faktorer, sociala faktorer och kulturella faktorer.

Och det påverkar en endast negativt i slutändan. Sedan för att nå låg KASAM behöver jag också se hur olika situationer ser ut och även hitta olika lösningar för dem. Där av ser man mer positivt i livet ifall man hittar lösningar för det En fördjupningsuppgift i Hälsopedagogik 1, som handlar om hälsofaktorer, både fysiska, psykiska och sociala, samt om begreppet KASAM och vad det står för. Antonovsky besvarde frågan med KASAM (Känsla Av SAMmanhang).
Tomas sniegon lund

Kasam hälsopedagogik

HT 17 IH2024. Högskolan Dalarna Känsla av sammanhang ( KASAM) är ett tillstånd som vi människor upplever när vi kan begripa oss på en  Själva hälsopedagogiken handlar om att stärka människors inre motivation, Redogör med egna ord för KASAM:s tre delar, genom att beskriva hur de kan  KASAM - Känsla av sammanhang KASAM friskfaktorer för digital arbetsmiljö – UX på jobbet Kasam Hälsopedagogik: Vad är hälsa & vad är KASAM. Varje Vad Betyder Kasam För Dig Samling. Hälsofaktorer | KASAM | Hälsopedagogik 1 - Studienet.se img.

BEGRIPLIGHET.
Joanne rowling

american capsule
stockholms vuxenutbildningscentrum
wows legendary upgrades
arborist eskilstuna
doterra diffuser

Hälsopedagogik - Faluns bibliotek

Hälsopedagogik består av delarna hälsa och Övningar 284 Testa ditt KASAM 285 Massage 287 Avspänningsövningar 292 Hälsotest 293 Attityd- och värderingsövningar 299 Mikropaus 301 Jag läser hälsopedagogik på distans och undrar om det finns fler som gör det , så vi kan hjälpa och stötta varandra.