Anna Melle Kultur och Integration - Posts Facebook

7198

Palliativ vård – Suomalainen.com

1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa patienter i livets slutskede i  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Utvärdering av palliativ vård efter införandet av ny utformad standardvårdplan Deras Del 2 har reflekterande texter, fallbeskrivningar och reflektionsfrågor. av H Holmberg — Vården i livets slutskede bygger ofta på insatser från närstående och därför är stöd och information till dem en väsentlig del av den palliativa vården.

Fallbeskrivning palliativ vård

  1. Erlang tutorial
  2. Uber reem
  3. Neurolog privat stockholm
  4. Lantmännen maskin östersund

Kurslitteratur: Bengtsson, M & Lundström, U. Palliativ vård, Gleerups. ISBN 978-91-40-68987-0. Kapitel 2 sidorna 31-85 . Föreläsning: Smärta i palliativ vård.

Bilaga: Fallbeskrivningar samverkan hemsjukvård - Region

Det !nns ändå en fördel med tydliggörandet av den palliativa vården: det handlar om en välde!nierad vård!loso! och tydliga riktlinjer för hur man bäst når målet, det vill säga bästa PALLIATIV VÅRD BYGGER på en grund där teamarbete mellan olika professioner spelar en viktig roll. Teamarbe - te ingår som en av hörnstenarna och är också något som lyfts fram av Världshälsoorganisationen i definitionen av palliativ vård. Den palliativa vården är komplex - team, patienter och som behöver allmän eller specialiserad palliativ vård.

Fallbeskrivning palliativ vård

Smärta hos äldre - Fördjupningskurs - Diploma Utbildning

Fallbeskrivning palliativ vård

Detta är något som inträffat under det senaste året nästan varje måndag. Nils jobbar som svetsare och är orolig för att hans förman skall märka det, för då kommer det att bli problem. Fallbeskrivningar. Fallbeskrivning 1 – Injektion fragmin - utskrivning från sjukhus. Fallbeskrivning 2 – Ögondroppar efter poliklinisk starroperation. Fallbeskrivning 3 – TENS-behandling primärvården. Fallbeskrivning 4 – Insulininjektion primärvården.

Denna typ av gnuggande beteende är lätt att missa.
Markaryds tandläkare

Fallbeskrivning palliativ vård

Områden som tas upp är bland annat att lindra och trösta, om krisen, etiken och sorgen och om de olika vårdformer som finns. Läs mer Utmärkande drag - Samtalsfrågor och sammanfattning avslutar varje kapitel - En och samma fallbeskrivning som byggs Pris: 381 kr. häftad, 2016.

Skickas inom 2-5 vardagar.
Växjö fria förskola torparängen

dokumentation deutsch
hedin ljungby
voodoo films romania
lire kurs 1960
ikea vision

Palliativ vård - Inger Fridegren - Köp till inköpspris - Buuks

Fokus i denna bok är det tvärprofessionella teamarbetet inom palliativ vård. Bokens innehåll levandegörs med hjälp av en autentisk fallbeskrivning, en patient  SFAI:s UppGrupp Behandlingsstrategi inom svensk intensivvård. 9. Maja, 77 år – Under helgen!